Novinky
06.01.2020
Na vybrané zboží doprava zdarma
U tohoto zboží je doprava zdarma:     číst celé
06.01.2020
Rok 2020
Vítáme rok 2020 prací. Plánujeme novinky - budou hlavně nové šaty a šijeme jarní kolekci. Jsme moc rády za vaši přízeň. Holky z ŠatySukně číst celé
19.12.2019
Přehlídka ns Stříbrných vánočních dnech
V prosinci jsme měly přehlídku. Na její záznam můžete mrknout zde. My jsme si to moc užily a už se těšíme na příští rok, kdy ji zopakujeme s novými mo... číst celé
Zobrazit všechny novinky
Novinky od nás

Doplňte, prosím, Váš email a po přijetí do schránky ho otevřete a potvrďte proklikem.

 1. Úvod
 2. OBCHODNÍ PODMÍNKY
 3. Reklamační řád
Reklamační řád

Všeobecná ustanovení a výklad pojmů

Reklamační řád byl vytvořen dle ustanovení zákona č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník, č. 513/1991 Sb. a z.č. 634/1992 Sb., Zákon o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákony“) a vztahuje se na spotřební Zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva Kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „Reklamace“).

Spotřebitelská smlouva je smlouva kupní, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel.

Prodávající je Ing. Radka Kudrnová, se sídlem Neratovice - Lobkovice, Za Vodárnou 214, PSČ 277 11 ; IČ: 75876272, Prodávající při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti, která přímo dodává Kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Zákazníkem internetového obchodu www.satysukne.cz je Kupující. Vzhledem k platným zákonům se rozlišuje Kupující – podnikatel (jedná v rámci své podnikatelské činnosti), a Kupující - spotřebitel. Záruční lhůta začíná běžet převzetím Zboží Kupujícím trvá 24 měsíců s výjimkami stanovenými Zákonem. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo Zboží v záruční opravě. V případě výměny Zboží začíná běžet nová záruční doba.

Záruka se nevztahuje na opotřebení věci, které bylo způsobeno jejím obvyklým užíváním.

Pokud spotřebitel požádá, Prodávající mu poskytne záruku písemnou formou (záruční list). V běžných případech prodávající vydává místo záručního listu Kupujícímu doklad o zakoupení věci (fakturu), která obsahuje údaje jako záruční list. Záruční list musí obsahovat název Prodávajícího, IČ, sídlo.

Spotřebitel je oprávněn odstoupit od smlouvy v případech, které stanovuje zákon.  Odstoupení je vůči prodávajícímu účinné od okamžiku, kdy je mu doručeno prohlášení Kupujícího o odstoupení od smlouvy, pokud jsou splněny všechny nutné zákonné podmínky. V případě odstoupení od smlouvy se smlouva od počátku ruší a smluvní strany jsou si povinny vrátit vše, co si na jejím základě poskytly. V případě zrušení smlouvy z důvodu uplatnění práv plynoucích z odpovědnosti za vady, vrací Kupující plnění, které mu poskytl Prodávající, pouze v rozsahu, v jakém je to v dané situaci objektivně možné.

Spotřebitel při uplatnění záruky má, jde-li o:

 • vadu odstranitelnou: právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží: právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží: právo na výměnu vadného Zboží nebo odstoupit od kupní smlouvy
 • jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci: právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupit od kupní smlouvy

Vyřízení reklamace

V případě, že Kupující využije svého práva vyžadovat odstranění vad Zboží opravou, uplatní Kupující právo na záruční opravu u Prodávajícího.

Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění Reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodnou na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty se Kupujícímu přiznávají stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu.

Náklady spojené s dopravou vadného zboží na sídlo firmy Vám budou uhrazeny převodem na účet při splnění následujících podmínek:

 • bude předem dohodnuto, že zboží doručíte
 • reklamace bude oprávněná (nebude se jednat např. o závadu způsobenou chybným užíváním, ošetřováním apod.)
 • na info@satysukne.cz zašlete žádost o proplacení nezbytných nákladů spojených s dopravou reklamovaného zboží
 • doložíte výši nákladů (sken účtenky za poštovné, přepravní list apod.).

Proplatit lze pouze náklady v přiměřené výši vzhledem k povaze zboží (např. náklady na poštovné, nikoliv za taxi službu).

Běh lhůty pro vyřízení reklamací je pozastaven v případě, že prodávající neobdržel veškeré podklady potřebné pro vyřízení reklamace (části zboží, jiných podkladů apod.). Prodávající je povinen si vyžádat doplnění podkladů od kupujícího v nejkratší možné době. Lhůta je od tohoto data pozastavena až do dodání vyžádaných podkladů kupujícím.

Za situace, kdy je potřeba Zboží zaslat Prodávajícímu, si Kupující ve vlastním zájmu vede tak, aby bylo Zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy Zboží.

Prodávající po řádném vyřízení Reklamace vyzve Kupujícího k převzetí opraveného Zboží.

Nárok na uplatnění záruky zaniká v případě neodborného zacházení s ním, tj. zejména při používání, čištění či praní zboží jinak než je uvedeno v dokumentaci ke Zboží.

V případě odstoupení od kupní smlouvy či poskytnutí slevy z kupní ceny je příslušná platba vrácena Kupujícímu převodem na bankovní účet.

Na zboží, které je šité a nebo upravované na přání zákazníka se nevztahuje možnost vrácení zboží ve 14 -ti denní lhůtě.

Závěrečná ustanovení

Tento reklamační řád nabývá účinnosti dne 1. listopadu 2011. Změny reklamačního řádu vyhrazeny.

Kde nás najdete?

Za vodárnou 214

Neratovice - Lobkovice

Mapa

Mapa

Kontakt
Logo
www.SatySukne.cz
Radka
Radka
9- 18h.
 
Zpracování osobních údajů můžete ovlivnit úpravou svých preferencí ochrany soukromí.